Hur fungerar Moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en form av indirekt skatt som läggs på värdetillägg vid försäljning av varor och tjänster. I grunden är det en konsumtionsskatt som betalas av slutkonsumenten, men hanteras av företagen på varje steg i produktions- och distributionskedjan.

Momsens funktion börjar när en tillverkare säljer en produkt till en återförsäljare. Tillverkaren beräknar moms på försäljningspriset och betalar in detta till staten, men får också dra av den moms som betalats på egna inköp relaterade till produktionen. Därefter lägger återförsäljaren på moms när produkten säljs till nästa köpare, vilket ofta är en annan affärsaktör eller slutkonsumenten. Detta steg upprepas tills produkten når slutkonsumenten.

Vad som är unikt med moms är att varje aktör i kedjan endast betalar moms på sitt eget värdetillägg, inte på hela försäljningspriset. Det innebär att om en produkt säljs vidare flera gånger innan den når slutkonsumenten, betalas moms på varje steg, men bara på det värde som tillförs vid varje specifikt steg. När slutkonsumenten sedan köper produkten, betalar denne moms på det totala försäljningspriset, men eftersom moms redan betalats på tidigare stadier i distributionskedjan, blir det ingen dubbelbeskattning.

Momsnivåerna varierar beroende på land och typ av vara eller tjänst. Vissa produkter, som baslivsmedel eller böcker, kan ha lägre moms för att främja tillgänglighet och kunskap, medan andra varor kan ha högre moms. Syftet med denna differentiering är ofta att styra konsumtion mot mer önskvärda produkter ur ett samhällsperspektiv.

För företag innebär hanteringen av moms att de måste redovisa insamlad moms från kunder samt den moms de själva betalat på inköp. Denna skillnad redovisas sedan till skattemyndigheten. Om ett företag har betalat mer moms på inköp än vad det har samlat in från försäljning, kan det ofta få en återbetalning från staten.