Googles aktiedelar

Du kanske är nyfiken när Google-aktier delas upp. Om du är det kommer den här artikeln att förklara processen och ge investerare användbar information. Googles aktier, liksom alla aktiesplittar, är föremål för prisändringar. Investerare kan tycka att en aktiesplit är fördelaktig eftersom det ökar deras förmåga att köpa aktier. En 2-för-1-aktiesplit, till exempel, fördubblar antalet aktier som en investerare får men minskar varje akties värde.

Googles förslag att dela upp gjordes för att bevara kontrollen av grundarna. Även om det sänkte aktiekursen ungefär hälften, skapade det en ny klass som inte tillåter rösträtt vid investerarmöten. Detta drag var kontroversiellt till en början, men många andra företag har insett fördelarna med att behålla aktieägarnas rösträtt. Google förväntas genomföra denna plan snart. Även om investerare kan tvivla på företagets avsikter finns det en möjlighet att det kommer att realiseras.

Splitting erbjuder många fördelar. Detta gör Alphabet-aktier mer attraktiva för vardagliga investerare. Dessutom ökar det Alphabets chanser att inkluderas i Dow Jones Industrial Average marknadsvärdeindex. Dow Jones Industrial Average och S&P 500 är alla baserade på pris. Google skulle inkluderas i detta index om det blev offentligt. Google skulle inte inkluderas i dessa index om det köptes till ett högt värde. Alphabet-aktier blir mer attraktiva för vardagliga investerare på grund av Alphabet Stock Split.

Google överväger hur aktiespliten kommer att påverka dess affärsmodell. Detta kommer att hjälpa investerare att fatta bättre beslut om att köpa aktier i tider med stigande priser. Innan du köper bör du överväga företagets affärsmodell, ekonomi och framtidsutsikter. Googles aktiesplit kommer att göra företaget mer tillgängligt och mer likvidt. Detta kan leda till mer köp och handel. Aktiens kärnvärden påverkas dock inte av uppdelningen och bolaget har starka långsiktiga utsikter.

Alphabet (GOOGL), tillkännagav på tisdagen en aktiesplit på 20 för 1. Alphabets aktievärden sköt upp i eftermarknadshandeln som ett resultat. Alphabet är, tillsammans med Apples, ett av få teknikföretag med ett marknadsvärde som överstiger en biljon dollar. Det är ett fascinerande ögonblick i både teknikens och marknadens historia. Detta är ett utmärkt tillfälle att köpa Google-aktier.

Det är troligt att Googles aktiesplit kommer att orsaka prisavvikelser och ilska bland investerare. För att ge ett exempel, om Googles aktier delades i hälften, skulle den genomsnittliga Joe behöva hitta $ 783 mer innan hans aktiekurser stiger igen. Denna konstgjorda efterfrågebegränsning är dåliga nyheter för Googles aktiekurs men goda nyheter för sina konkurrenter. Facebook, Netflix och Microsoft har börsvärden som överstiger 2 biljoner dollar. Google är mindre än hälften. Denna nyhet kommer att vara en glädje för dem som har några hundra dollar att investera.